ATTENTIO onderzoek

Mensen met een angststoornis richten hun aandacht sneller op datgene waar zij bang voor zijn. Dit heet selectieve aandacht. Selectieve aandacht speelt een belangrijke rol bij het ontstaan en in standhouden van angststoornissen. Onderzoek bij volwassenen met een angststoornis heeft aangetoond dat hun angst sterk kan worden verminderd door hen een computertaak te laten doen. Tijdens deze computertaak werd hen geleerd om hun aandacht te richten op neutrale of positieve dingen, in plaats van op de dingen waar zij bang voor zijn. Deze behandeling heet ‘aandachtsbehandeling’. Met het ATTENTIO-onderzoek onderzoeken wij het effect van online aandachtsbehandeling in combinatie met cognitieve gedragstherapie (praattherapie) bij kinderen en jongeren met een angststoornis. Aan het ATTENTIO-onderzoek kunnen kinderen en jongeren van 8 tot en met 16 jaar, waarbij mogelijk sprake is van één of meerdere van deze angststoornissen:

Specifieke fobie Angst voor dieren, bloed, hoogtes, onweer, verklede mensen, hoogtes, injecties, donker, etcetera.
Separatie-angststoornis Angst om weg te zijn bij één of beide ouders en om alleen thuis te zijn.
Sociale angststoornis Angst voor sociale situaties (vb. angst voor praten met onbekenden of om een presentatie te geven).
Gegeneraliseerde angststoornis Veel piekeren en zorgen maken.